15 januari Concert

Jubilarissen 8-1-2017

Zondagmorgen 8 januari was een bijzondere zondagmorgen. Niet alleen omdat we na de dienst de nieuwjaarsreceptie in het jeugdgebouw hadden maar ook omdat er die morgen een aantal mensen een bijzonder jubileum te vieren hadden. Ons kostersechtpaar, Pieter en Ineke Oppewal waren in februari 2016 al 20 jaar bij ons in dienst. Eerst Pieter en […]