Gedachteniszondag

Op deze gedachteniszondag hebben wij hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. De familie stak een kaars aan. In de dienst werden liederen uit vele voorgaande herdenkingsdiensten gezongen. Ds. J. Stap had een prachtige powerpoint gemaakt over de betekenis van het liturgisch bloemstuk.

 

 

Opbrengst Rommelmarkt 2018

€5500,- is de opbrengst van de rommelmarkt.

Super bedankt iedereen die leuke spullen heeft gehaald, koffie gedronken of mee heeft gedaan met het rad van avontuur. Ook alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk bedankt.

Het was een succes en een plezier om iedereen zo enthousiast te zien.

 

Rommelmarkt 2018 meedoen als vrijwilliger?

Rommelmarkt 2018 Hervormde Kerk Kolderveen/Dinxterveen.

Op zaterdag 29 september is het dan weer zover, rommelmarkt in de schuur van de fam. Altena, Kolderveen 50. We beginnen om 9.00 uur en stoppen om 12.00 uur. Er is van alles te doen. Natuurlijk de verkoop van (heel veel) leuke en misschien wel waardevolle spullen. Maar ook knijpertjes en koeken en hele mooie bloemstukjes. U kunt gezellig een kopje koffie drinken, een broodje worst of snert kopen en een gokje wagen bij het rad van avontuur. De opbrengst is voor het jeugdwerk, het jeugdgebouw en de kerk.

Wij vragen weer vrijwilligers om ons te helpen. Bij het helpen klaarzetten op donderdag en vrijdag en bij de verkoop op zaterdag. Ook willen we graag wat sterke jongelui die ons helpen bij het opruimen en afvoeren. Zaterdag vanaf 12.00 uur. Broodjes en soep staan klaar. En dan zijn we nog op zoek naar hulp bij het knijpertjes bakken op zaterdagmorgen. Als je hiermee wilt helpen, neem contact op met Leida Schipper. tel. 491657 of per mail l.schipper@hetnet.nl.

We hopen dat er ook nog veel thuis gebakken wordt. Knijpertjes, koeken cakes enz. voor de verkoop. Wie wil helpen, kan eventueel bellen naar Arie Voerman, tel. 06-22924941, of Jacob Bakker tel. 492533 of 06-10328646. Maar je mag ook zo binnenlopen op donderdag en vrijdag vanaf ongeveer 9.30 uur. Als u nog spullen wilt laten ophalen ook even contact opnemen met Arie of Jacob. Komt allen, het is altijd heel gezellig.

De rommelmarktcommissie.

Rommelmarkt 2018

OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER IS VOOR DE 26E KEER ONZE JAARLIJKSE ROMMELMARKT.

DEZE WORDT WEER GEHOUDEN BIJ:

FAM. ALTENA KOLDERVEEN 50 IN NIJEVEEN

VAN 9.00 UUR TOT 12.00 UUR.

MEUBELEN, ELECTRONICA, BOEKEN, BLOEMEN, SPEELGOED, SERVIES, DE EIGEN GEBAKKEN CAKE´S EN KNIJPERTJES, EN NOG VEEL MEER…

ER IS VAST WEL IETS VOOR

U BIJ!

TOT ZIENS OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER.

U KOMT TOCH OOK?????

DE KOFFIE STAAT KLAAR!!!!

DE OPBRENGST IS VOOR HET JEUGDGEBOUW EN JEUGDWERK.

BAZARCOMMISSIE KOLDER – EN DINXTERVEEN

 

Nieuwjaarsreceptie van de kerk

Gisteren hebben we elkaar heil en zegen gewenst  in het nieuwe jaar.  We hebben elkaar ontmoet en met elkaar gesproken. Henk had ons veel te vertellen over het afgelopen jaar.

“Vorig jaar begonnen we met een nieuwjaarsreceptie en hadden we 3 jubilarissen. Organist Jan Buiten – 20 jaar organist, 20 jaar kostersechtpaar familie Oppenwal, en Laurens Schipper die heel veel jaar vrijwilligerswerk had gedaan voor onze kerk.

In januari kregen we te maken met de gezamenlijke E-meeting, waarbij onze kerk 2 weken achter elkaar dicht was en waar we met z’n allen wel aan moesten wennen.  In maart hadden we op de gemeenteavond Andries Katers uitgenodigd om te vertellen over Schuldhulpmaatje, een zeer indrukwekkende avond. De 1e preekbespreking vond plaats in april na afloop van een gewone kerkdienst. In april werd Ton Boerkamp notabel. In mei werd Klaas Roskam bevestigd tot Kerkrentmeester en word op de kerkenraad besloten dat er een gastheer of dame bij het klompenhok gaat staan om iedereen welkom te heten. 7 Juni overlijdt ons oudste gemeentelid Jentje Bakker-van de Linde op een leeftijd van 103 jaar. Ook krijgen we deze maand een schenking van een gemeentelid, wat besteedt is aan gereedschap om het terrein rondom de kerk te onderhouden.

Op de kerkenraad wordt besloten dat tijdens een rouwdienst de familie zelf voor een laptop, powerpoint en beamers moet zorgen. Tijdens de evaluatie van de zomerdiensten in september heeft de kerkenraad besloten dat alle ochtenddiensten in 2018 om 10 uur starten.  Op 30 september werd er voor de 25e keer rommelmarkt gehouden. In oktober wordt de commissie landerijen en gebouwen in het leven geroepen. Vier van de zes ambtsdragers die herkiesbaar zijn verbinden zich opnieuw aan de kerkenraad voor een periode van 4 jaar. Jan Stap komt een jaar langer dus tot juni 2020 in dienst van onze gemeente zodat hij zijn 25 jarig ambtsjubileum vol kan maken.

In november hebben we een prachtige avond met alle vrijwilligers van de rommelmarkt. In december hebben we blad geruimd en snert gegeten. De kerk was goed bezet met uitvoeringen van Carols o.l.v. Johan Rodenhuis en organist Ruth Pos. De kerkenraad besluit minder te vergaderen. Helaas kon de kerstviering bij de molen niet doorgaan. Geen toestemming van de bureaucratie. Heeft deze het gewonnen van het vertrouwen en geloof in onze Trouwe Vader in de Hemel, die altijd over ons waakt? ”