Nieuw avondsmaaldoel

Werkgroep Stichting Rusland Kinderhulp

Tijdens de avondmaalscollecte van 7 juni wordt er gecollecteerd voor een nieuw plaatselijk doel: De Stichting Rusland Kinderhulp. Hier is Fenneke Knol vanuit onze Gemeente vrijwilliger voor. Alle informatie over dit goede doel vindt u hier:

kinderhulp rusland hgkd kinderen