Tied veur….

Tentdienst voor de volwassenen, de basisschooljeugd naar de Gereformeerde kerk!

 

De Kinderviering: Tiet veur………….

 

Corine de Kruijf van Vieren in de Kerk, heeft deze morgen voor ons, 18 kinderen en een handvol begeleiding verzorgt.

Aan de hand van  Prediker 3: Er is tijd voor alles en Lucas 10 : De Barmhartige Sameritaan heeft ze een programma voorbereidt.

 

Het programma bestond uit 3 gedeelten:

– Er is een tijd voor… lopen, huilen, dansen, alleen zijn, enz.

De kinderen beeldden dit uit.

– Het verhaal van de Barmhartige Sameritaan wordt voor gelezen, waarna de kinderen allemaal een rol nemen en het verhaal naspelen, terwijl Corine vertelt. En ook vraagt ze hun, wat ze van die rol vinden en waarom?

 

– Daarna is het tijd voor Tableaux vivants(levende foto’s).

De allerjongsten gaan een kleurplaat van de Barmhartige Sameritaan kleuren.

We maken groepjes en krijgen de opdracht om de situatie 2x in negatieve zin uit te beelden en 2x positief. Dus eerst foto’s bedenken, we oefenen met een leidinggevende en daarna gaan we het aan de hele groep laten zien. En maakt Annelies foto’s. Dat is moeilijk: in de juiste houding staan, uitbeelden en niets zeggen!

 

Hieronder de situaties die door groepjes zijn uitgebeeld:

-Eén persoon heeft een grote zak snoep. De rest heeft niets.

– Het regent, maar de hond moet uitgelaten worden.

-Een aantal kinderen zijn gekozen voor de selectie(bij een sport), maar jij niet.

– Iemand heeft nieuwe kleren aan die een beetje opvallend zijn.

Zie hier,  enkele resultaten: Eerst negatief, dan positief.

Een geslaagde morgen!