Zondagmorgen 8 januari was een bijzondere zondagmorgen. Niet alleen omdat we na de dienst de nieuwjaarsreceptie in het jeugdgebouw hadden maar ook omdat er die morgen een aantal mensen een bijzonder jubileum te vieren hadden.
Ons kostersechtpaar, Pieter en Ineke Oppewal waren in februari 2016 al 20 jaar bij ons in dienst. Eerst Pieter en daarna Ineke. Maar ze doen de werkzaamheden echt samen. Je weet nooit wie je aantreft vandaar dat we vonden dat ze beide wel een applaus en blijk van waardering verdiend hadden. Niet alleen op zondag, maar ook in de week verrichten ze veel werkzaamheden.
Daarna mocht Jan Buiter naar voren komen. In december 2016 was hij al 20 jaar organist in onze kerk. Hij komt vaak als één van de eerste personen en gaat als één van de laatsten weg. Daardoor is zijn werk ook minder zichtbaar (wel hoorbaar) voor de gemeente. Ook voor Jan was er een blijk van waardering.
Tot slot hadden we een jubilaris die nog langer werkzaamheden heeft verricht. Tijdens een ouderlingenoverleg kwam ineens de vraag naar boven hoe lang Lourens het drukwerk voor de gemeente al wel niet verzorgde. Bij navraag aan Leida bleek dat hij dit al ongeveer 35 tot 40 jaar verzorgde. Erg lang dus en hier is nooit uitgebreid aandacht aan besteed. Mensen die dit al zo lang belangeloos doen moet je af en toe in het zonnetje zetten en dit hebben we vandaag gedaan.