Bericht van de Diaconie

De Avondmaalscollecte van Goede Vrijdag 3 April gaat naar de stichting WanaZiwi – Naaiatelier en opleidingsprogramma voor de dovengemeenschap in Dodoma, Tanzania. 

In Tanzania is doofheid een groot probleem dat veroorzaakt wordt door Malaria medicijnen. Een overdosis wordt aan jonge kinderen geven om te voorkomen dat ze ziek worden alleen het gevolg is dat ze doof worden. Een erg triest verhaal. De overheid van het land zorgt inmiddels voor betere voorlichting over het gebruik van medicijnen, desondanks zijn er grote gemeenschappen met dove kinderen en volwassenen. Doof zijn is een groot taboe in Tanzania

Onze stichting richt zich op de dove (jonge) vrouwen omdat deze de grootste moeilijkheid hebben om werk te vinden. Tijdens een stage van Nienke Munting is er het idee ontstaan om een naaiatelier op te richten. Terug in Nederland (2008) hebben wij, Nienke & Alyanne, de handen ineen geslagen en zijn we op zoek gegaan naar sponsoring. Inmiddels ondersteunt WanaZiwi een kleine groep vrouwen die inmiddels les krijgen en unieke producten van mooie tanzaniaanse stoffen maken. Ook zijn we bezig met het opzetten van een lesprogramma voor de meiden die van de basisschool komen. De producten worden verkocht  in Tanzania en in Nederland.  Echter de inkomsten hiervan zijn nog niet voldoende om het naaiatelier volledig operationeel te houden en meer dove vrouwen te verwelkomen vandaar dat we ook middels fondsenwerving het naaiatelier ondersteunen.

Meer informatie en foto’s van WanaZiwi kunt u bekijken op onze website: www.wanaziwi.nl.

WanaZiwi team