Wie wil helpen bij de kerk met de Fiets4-daagse op 23 juli

Op woensdag 23 juli komt ’s morgens de fiets4-daagse vanuit Meppel weer bij de kerk op Kolderveen aan.

Men verwacht zo’n 1200 personen. Wij zullen stempelpost zijn.  De activiteiten die georganiseerd worden, zijn: Boekenverkoop door de vrouwenvereniging, een springkussen voor de allerkleinsten, rad van avontuur voor de kinderen met leuke prijsjes, orgelspel, koffie, limonade, koek, enz.

Wij zoeken nog mensen die willen helpen deze morgen van 8.00 tot ong. 12.30 uur en mensen die cake of kruidkoek willen bakken. Voor beide opgeven bij Marieke Bakker, via de mail: cvk@hgkd.nl  of tel. 492533.           Zodat we enig idee hebben wat we kunnen verwachten aan hulp en cake/kruidkoek.

DF4D