Nieuwjaarsreceptie van de kerk

Gisteren hebben we elkaar heil en zegen gewenst  in het nieuwe jaar.  We hebben elkaar ontmoet en met elkaar gesproken. Henk had ons veel te vertellen over het afgelopen jaar.

“Vorig jaar begonnen we met een nieuwjaarsreceptie en hadden we 3 jubilarissen. Organist Jan Buiten – 20 jaar organist, 20 jaar kostersechtpaar familie Oppenwal, en Laurens Schipper die heel veel jaar vrijwilligerswerk had gedaan voor onze kerk.

In januari kregen we te maken met de gezamenlijke E-meeting, waarbij onze kerk 2 weken achter elkaar dicht was en waar we met z’n allen wel aan moesten wennen.  In maart hadden we op de gemeenteavond Andries Katers uitgenodigd om te vertellen over Schuldhulpmaatje, een zeer indrukwekkende avond. De 1e preekbespreking vond plaats in april na afloop van een gewone kerkdienst. In april werd Ton Boerkamp notabel. In mei werd Klaas Roskam bevestigd tot Kerkrentmeester en word op de kerkenraad besloten dat er een gastheer of dame bij het klompenhok gaat staan om iedereen welkom te heten. 7 Juni overlijdt ons oudste gemeentelid Jentje Bakker-van de Linde op een leeftijd van 103 jaar. Ook krijgen we deze maand een schenking van een gemeentelid, wat besteedt is aan gereedschap om het terrein rondom de kerk te onderhouden.

Op de kerkenraad wordt besloten dat tijdens een rouwdienst de familie zelf voor een laptop, powerpoint en beamers moet zorgen. Tijdens de evaluatie van de zomerdiensten in september heeft de kerkenraad besloten dat alle ochtenddiensten in 2018 om 10 uur starten.  Op 30 september werd er voor de 25e keer rommelmarkt gehouden. In oktober wordt de commissie landerijen en gebouwen in het leven geroepen. Vier van de zes ambtsdragers die herkiesbaar zijn verbinden zich opnieuw aan de kerkenraad voor een periode van 4 jaar. Jan Stap komt een jaar langer dus tot juni 2020 in dienst van onze gemeente zodat hij zijn 25 jarig ambtsjubileum vol kan maken.

In november hebben we een prachtige avond met alle vrijwilligers van de rommelmarkt. In december hebben we blad geruimd en snert gegeten. De kerk was goed bezet met uitvoeringen van Carols o.l.v. Johan Rodenhuis en organist Ruth Pos. De kerkenraad besluit minder te vergaderen. Helaas kon de kerstviering bij de molen niet doorgaan. Geen toestemming van de bureaucratie. Heeft deze het gewonnen van het vertrouwen en geloof in onze Trouwe Vader in de Hemel, die altijd over ons waakt? ”