Rommelmarkt 2015

Fantastisch!!!!!

De rommelmarkt heeft € 4800,00 opgebracht. Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. Te veel om op te noemen, maar dankzij u heeft het jeugdwerk toekomst en kunnen wij het gebouw onderhouden.

Wij hebben enorm veel plezier beleefd aan het organiseren van de rommelmarkt en u in het bezoeken. Dat is te zien op de volgende foto’s!