Rommelmarkt een groot succes

Vele tientallen vrijwilligers van onze kerk  hebben de jaarlijkse rommelmarkt weer tot een succes gemaakt. Heel veel mensen hebben gisteren bij Altena gezocht naar potentiele meesterwerken of leuke snuisterijen. Het was een gezellige drukte. Er waren zelfs sprake van rennende bezoekers die de eerste keus wilden hebben. Maar liefst € 5.770,00 is opgehaald door de Rommelmarktcommissie. Dit is ruim €400,00 meer dan vorig jaar.

Uiteraard wil de Rommelmarktcommissie alle vrijwilligers weer hartelijk bedanken. De uitslagen van de verloting en de raadspelletjes worden in het volgende Kerkblad bekend gemaakt.