Pinksterdienst 31 mei

Welkom en aansteken pinkstervuur
Zingen lied 681
Onze hulp
Zingen lied 672, 1, 2
Gebed
Lezingen: Johannes 14, 23-26 en Handelingen 2, 1-13
Zingen lied 701
Overdenking
Zingen lied 682
Gebeden
Slotlied lied 687, 1, 2
Zegen