Vanaf zondag 13 juni ben je weer van harte welkom in de kerk.

“Hef op uw hoofden, poorten wijd” (Psalm 24). Eens, als de deuren van de kerk zich weer openen … Ja, wat dan? De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. En het zijn niet alleen de kerkdiensten die noodzakelijkerwijs veelal online gevolgd worden door mensen thuis, ook de andersoortige ontmoetingen en activiteiten zijn in het afgelopen jaar op rantsoen gezet. Maar ‘eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt’, zo klinkt een lied. ‘De hemel en de aarde wordt stralende en puur’ – zo blij kan een mens zijn bij de gedachte dat er op een dag voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn om elkaar weer onbekommerd te kunnen ontmoeten.

De 3 kerkenraden hebben afgesproken om op zondag 13 juni de kerkdeuren van de  3 kerken wagenwijd open te zetten en jullie van harte welkom te heten. We houden de diensten volgens de geldende richtlijn en er wordt nog niet gezongen.

Voor de komende tijd zullen jullie je als gemeenteleden wel vooraf moeten aanmelden. Dit kan bij ouderling Henk Huisman via. 06-51743607 of mail naar pelstars@hotmail.com

UITNODIGING- Update Commissie Gebouwen en Landerijen

Direct na de eerste dienst op 13 juni zal de commissie gebouwen en landerijen een update geven over de stand van zaken. De commissie bekijkt de verschillende mogelijkheden en geeft advies over wat wij met onze gebouwen, zoals de pastorie, jeugdgebouw en begraafplaats moeten doen om het toekomst bestendig en betaalbaar te maken. Concreet is bekeken welke mogelijkheden er zijn om een nieuw gebouw bij de kerk te zetten. Daarnaast is er gekeken naar de uitbereiding van de begraafplaats, nieuwe weg en het updaten van de kosterswoning. Genoeg stof om samen met zo veel mogelijk leden van gedachten te wisselen. We willen u en jullie dan ook uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Mochten er meer leden zijn die hierbij aanwezig willen zijn maar aankomende zondag niet kunnen, dan willen we op woensdagavond 23 juni om 20.00uur in de kerk een extra moment inplannen.

kerkdiensten tijdens corona

Nieuws

Viering Kerstochtend

Op kerstochtend kunt u om 10.00 uur vanuit huis de digitale kerstviering…

Kerstommetje

Naast de vieringen bieden wij u ook het Kerst-ommetje aan. In…

Kerstavond - Kerstfilm

Vanavond (Kerstavond) wordt er een Kerstfilm uitgezonden: "En…

Stukken voor gemeenteavond 6 november 2019

Alle gemeenteleden hebben de afgelopen week de agenda voor de…

Rommelmarkt 2019 - een jubilaris en een mooie opbrengst

  In de afgelopen week zijn weer veel gemeenteleden druk…

Rommelmarkt 2019

OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER IS ONZE JAARLIJKSE ROMMELMARKT.   DEZE…

Tied veur....

Tentdienst voor de volwassenen, de basisschooljeugd naar…

Bladharken 2018

Film gemaakt door Marcel Bakker. Klik op het rechter icoontje…

Gedachteniszondag

Op deze gedachteniszondag hebben wij hen die ons ontvallen…

Opbrengst Rommelmarkt 2018

€5500,- is de opbrengst van de rommelmarkt. Super bedankt…