Omdat onze kerk een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, mag een ieder die een gift geeft dit onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden aftrekken van de Inkomsten Belasting. Echter heb je hier als kerk een ANBI status voor nodig. Wij zijn als kerk verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Heeft u vragen over de RSIN of ANBI? Neemt u contact op met de Kerkrentmeesters.

ANBI College van Kerkrentmeesters

 1. Naam van de instelling : Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen
 2. Het RSIN of fiscaal nummer: College van Kerkrentmeesters: 002642359
 3. Contactgegevens: Alle contactgegevens staan onder het menukopje “contactgegevens”
 4. Bestuurssamenstelling:
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

  Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van  de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden.

  Alle namen van het kerkbestuur staan onder het menukopje “contactgegevens”

 5. Het beleidsplan kunt u hier vinden
 6. Het beloningsbeleid:
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.Het beloningsbeleid kunt u vinden op de website van de PKN onder “regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk”.
 7. Doelstelling van de instelling: Deze kunt u hier vinden
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  De kerkenraad heeft de algemene  eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Voor alle activiteiten klik hier.
 9. De financiële verantwoording 2021:

ANBI College van Diakenen

 1. Naam van de instelling : College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen
 2. Het RSIN of fiscaal nummer: College van Diakenen: 824111333
 3. Contactgegevens: Alle contactgegevens staan onder het menukopje “contactgegevens”
 4. Bestuurssamenstelling:
  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

  Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van  de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden.

  Alle namen van het kerkbestuur staan onder het menukopje “contactgegevens”

 5. Het beleidsplan kunt u hier vinden
 6. Het beloningsbeleid:
  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.Het beloningsbeleid kunt u vinden op de website van de PKN onder “regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk”.
 7. Doelstelling van de instelling: Deze kunt u hier vinden
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  De kerkenraad heeft de algemene  eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Voor alle activiteiten klik hier.
 9. De financiële verantwoording 2021: