Vrienden van Izvor

De stichting Vrienden van Izvor bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de Roemeense (stichting) Fundatia Izvor. Binnen deze stichting verlenen Elles van der Beek en Erica Hijkoop humanitaire hulp in Roemenië in de vorm van kleinschalige projecten.
Onze basis is te vinden in Wezep – Hattemerbroek, waar Elles is opgegroeid. De huidige stichting Vrienden van Izvor is een voortzetting van het vroegere ‘Thuisfront Elles van der Beek’, wat in 2014 haar twintigjarige bestaan vierde.

‘Fundatia Izvor’ dat betekent ‘stichting De Bron’.

Een bron is een plaats waar water uit de grond opwelt, een plaats waar na een lange reis voor kortere of langere tijd uitgerust kan worden. Rondom de bron “Fundatie Izvor” is inmiddels een aantal activiteiten ontstaan.

Hulpbehoevende personen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of afkomst worden geholpen.
Ook is er bewust gekozen voor het vast bezoeken van een ‘Christelijke gemeente’ in Iaşi.
De gemeente van Christus is immers de plek waar “zorg en hulp” handen en voeten krijgt.
Via deze gemeentelijke (kerkelijke) zorg en de opvoeding thuis hopen en bidden Elles en Erica (en wij met hen) dat ze allen persoonlijk rust en troost gaan (mogen) vinden bij de Hemelse Vader. Dat is tenslotte de plaats (bron) waar de werkelijke geborgenheid gevonden kan worden, waar pas echte genezing tot stand komt.

alle informatie kan je vinden op www.vriendenvanizvor.nl