RSIN nummer /Fiscaal nummer

Omdat onze kerk een “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, mag een ieder die een gift geeft dit onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden aftrekken van de Inkomsten Belasting. Echter heb je hier als kerk een ANBI status  voor nodig, deze vindt u hieronder.

RSIN nummer ANBI register Hervormde Gemeente Kolderveen-Dinxterveen College van Kerkrentmeesters: 002642359