Lessons and Carols in Kolderveen

Sfeerimpressie van de uitvoering van het projectkoor Kolderveen.

Organiste was Ruth Pos en dirigent Johan Roderhuis. Koorleden kwamen uit de 3 kerkelijke gemeentes Kolderveen Nijeveen.  Lector Roeleke Hoekman.

Oorspronkelijk  een festival met negen lessen en hymnes in de kerstavonddienst in King’s College Chapel Cambridge. Het festival werd in 1918 geïntroduceerd om een ​​meer fantasierijke benadering van aanbidding te brengen. De dienst omvat hymnes en lezingen uit de Bijbel. Het openingslied is altijd ‘Once in Royal David’s City’.

 

Nieuw avondsmaaldoel

Werkgroep Stichting Rusland Kinderhulp

Tijdens de avondmaalscollecte van 7 juni wordt er gecollecteerd voor een nieuw plaatselijk doel: De Stichting Rusland Kinderhulp. Hier is Fenneke Knol vanuit onze Gemeente vrijwilliger voor. Alle informatie over dit goede doel vindt u hier:

kinderhulp rusland hgkd kinderen

Jeugdraad op Facebook

De jeugdraad bestaat uit enthousiaste leden die jeugddiensten organiseren in de Hervormde kerk Kolder-Dinxterveen.

Bekijk eens hun Facebook pagina Jeugdraad Kolderveen-Dinxterveen

facebook