Holy Land Institute for the Deaf

Het Holy Land Institute for the Deaf (HLID) is een instituut voor dove en doofblinde kinderen in de stad Salt in Jordanië. Gemeentelid René Kolsters gaat er regelmatig naar toe om te helpen. In 2015 heeft hij samen met zijn vrouw en twee kinderen er een half jaar gewerkt. Vanuit deze betrokkenheid wordt er ook voor het HLID gecollecteerd. Naast de school en de beroepsopleiding heeft het werk effect in heel Jordanië en via opleidingen ook in een groot deel van het Midden-Oosten. Het streven is dove, hardhorende en doofblinde kinderen – inclusief mensen met andere zintuigelijke en lichamelijke beperkingen in het Midden-Oosten – een zinvolle plaats in familie en leefgemeenschap in te laten nemen. Zo kunnen ze hun unieke en waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

De naaste zijn

We willen de lessen en voorbeelden van Jezus Christus laten zien in onze dagelijkse relaties, beslissingen en activiteiten. We zien een belangrijke rol voor de diaconale dienst, dat wil zeggen; omwille van de Schepper en zijn liefdevolle plan voor deze wereld, onbaatzuchtig de naaste willen zijn. We weten ons inhoudelijk verbonden met de woorden “Allah Kariem”, wat “God zorgt” betekent. Zoals God voor ons zorgt, zorgen we voor elkaar.

Verbindend met de moslimgemeenschap

We zijn het meest werkzaam in een Islamitische context. Het is belangrijk om goede en respectvolle relaties te ontwikkelen en te onderhouden met de Moslimgemeenschappen om ons heen. Ons gemeenschappelijke erfgoed, als kinderen van Abraham, ligt hieraan ten grondslag en het is onze wens om muren van onbegrip af te breken.

Kerkelijk netwerk

Als onderdeel van de lokale Episcopaalse kerkgemeenschap (the Arab Evangelical Episcopal Church) van Jerusalem en het Midden Oosten, vertegenwoordigt het instituut met zijn lokale en internationale partners één van de diaconale activiteiten van de wereldwijde christelijke kerk.

Meer informatie is het vinden op: http://www.holyland-deaf.org